Home » Home

Home

HARTELIJK DANK! Dankzij deze geweldige sponsoren heeft de Koningsdag Bar aan de Hofdijck ook dit jaar weer een duwtje in de rug gekregen.

Ronde Tafel 170 Oegstgeest

De Ronde Tafel Oegstgeest opgericht in 1986 is een club voor mannen tussen ca. 21 en 40 jaar oud. De Ronde Tafel stelt zich ten doel de onderlinge vriendschap en persoonlijke ontwikkeling van haar leden te bevorderen, mede door uitwisseling van ervaringen, meningen en (vermeende of daadwerkelijke) kennis. Wij streven naar een gemêleerd gezelschap qua leeftijd, werk en interesses. Zo leren we veel van elkaar en krijgen de leden regelmatig de kans om de wereld vanuit een ander perspectief te bezien.

Als serviceclub heeft de Ronde Tafel evenzeer ten doel om een bijdrage te leveren aan de gemeenschap in en rond Oegstgeest, door sponsoring van goede doelen, het organiseren van sociale activiteiten en in algemene zin een breed netwerk te onderhouden van mensen die nauw betrokken zijn bij het wel en wee van Oegstgeest.

De Ronde Tafel Oegstgeest is aangesloten bij de Nederlandsche Tafelronde (link site).

Bestel nu het Kwartet van Oegstgeest!

Direct bestellen –> Klik hier

Daar is ie dan! Het langverwacht, enige echte Oegstgeester Kwartertspel! Hoe leuk is het dat uw (klein)kinderen spelenderwijs het pittoreske Oegstgeest ontdekken? En alle opbrengsten van de verkoop gaan naar een goed doel: het Willem-Alexander Kinderziekenhuis bij het LUMC.

Een initiatief van de Rondetafel Oegstgeest, waarbij de prenten zijn getekend door Nicole Heemskerk. Het spel is mede mogelijk gemaakt door alle fantastische sponsoren die u op de spelkaarten terugvindt.

Bestel nu en bezorg uzelf en uw (klein)kinderen een leuke en leerzame ervaring!

p.s. vanaf eind april zullen de spellen bezorgd worden.

Direct bestellen –> Klik hier

Doelstelling van De Ronde Tafel

De Tafelronde, rekening houdende met en eerbiedigende iedere godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuiging stelt zich ten doel:

  1. Het verschaffen van inzicht in de wijze waarop anderen zich, zowel persoonlijk als in beroep, ontplooien en stimuleren van de leden bij de ontwikkeling van hun eigen persoonlijkheid;
  2. Het versterken bij haar leden van het besef, dat ieder op zijn eigen wijze de gemeenschap behoort te dienen;
  3. Het bevorderen van onderlinge vriendschap en wederzijds begrip bij haar leden;
  4. Het bevorderen van internationale vriendschap, samenwerking en begrip.

Geschiedenis Ronde Tafel

Round Table International werd in 1927 opgericht door Louis Marchesi in Norwich te Engeland als een afsplitsing van de Norwich Rotary Club.  The Round Table (De Ronde Tafel) groeide nadien uit tot een wereldwijde organisatie met thans ruim 45.000 leden.

De eerste Nederlandsche Tafelronde werd in Utrecht opgericht op 7 juni 1946. Aanvankelijk had de club zestien leden. Ook in Nederland was de belangstelling voor de Tafelronde aanzienlijk. In snel tempo kwamen overal in het land Tafelrondes van de grond. Inmiddels is de Nederlandsche Tafelronde een zeer actieve vereniging met ruim 3.006 Tafelaars en 193 lokale vestigingen verspreid over het hele land.