Home » Sponsoring

Sponsoring

Sponsorverzoeken

De Ronde Tafel wil ieder sponsorverzoek graag in behandeling nemen, maar stelt wel een aantal eisen aan onder andere de informatieverschaffing door de verzoekende persoon, groep of instantie.

Voor het in behandeling nemen van een sponsorverzoek, vragen wij naar de doelstelling van het project en om een korte projectomschrijving. Afhankelijk van bijvoorbeeld de aard en omvang van het project en/of de identiteit van de aanvrager, verzoeken wij ook om een projectplan en een financiële begroting. Indien de aanvraag namens een stichting, vereniging of andersoortige instantie of samenwerkingsverband wordt gedaan, vragen wij om inzage in de statuten, doelstellingen, samenstelling van het bestuur, enz.. Zonder dergelijke informatie krijgt de Ronde Tafel onvoldoende inzicht in de besteding van haar sponsoring en zal het verzoek helaas niet in behandeling kunnen worden genomen. Denkt u in aanmerking te komen voor een bijdrage voor uw goede doel in Oegstgeest? Download dan hier het aanvraagformulier goede doelen en stuur dit, tezamen met alle overige relevante informatie, op naar info@rondetafeloegstgeest.nl

>> Download formulier (klik hier).

De Ronde Tafel behoudt zich ieder recht voor om zonder opgaaf van redenen een sponsorverzoek te weigeren.